Субота, 03 червня 2017 09:05

1.06.2017 вiдбулось засiдання Координацiйної ради Асоцiацiї. Протокол.

 

 

 

м.Київ                                                                     1 червня 2017 року

 

Учасники засідання – члени Координаційної ради:

 

1.      Блащук Юрій (Голова Координаційної ради)

 

2.      Амелін Анатолій

 

3.      Григоренко Єгор (скайп)

 

4.      Клімов Андрій

 

5.      Малинська Олена

 

6.      Млинарич Лілія

 

7.      Терехова Марія

 

8.      Чижиков Геннадій

 

Відсутні: Панаіотіді Світлана, Резніков Олексій, Рутицька Владислава.

 

 

 

Засідання було оголошено відкритим, оскільки присутні 8 (вісім) членів Координаційної ради Асоціації. Відповідно до п. 3.5.28 статуту Асоціації кворум для проведення засідання Координаційної ради досягнуто.

 

Головуючий на засіданні – Голова Координаційної ради Юрій Блащук.

 

Протокол веде відповідальний директор Юлія Літвінова.

 

Порядок денний:

 

 1. Проведення Літньої зустрічі.
 2. Обговорення цілей  спільноти та завдань і можливих відповідальностей членів КР.
 3. Підготовка плану роботи КР, місце та графік проведення засідань.
 4. Різне.

 

 

 

З питання 1. Проведення Літньої зустрічі.

 

Заслухали інформацію Лілії Млинарич про хід підготовки Літньої зустрічі та важливі аспекти ії проведення. З додатковою інформацією виступила Марія Терехова, яка внесла пропозицію розробити спонсорські пакети та запропонувала особисту допомогу в їх підготовці. В обговоренні взяли участь Г.Чижиков, А.Амелін, А.Клімов та О.Малинська. Присутніми спільно було напрацьовано низку форматів заходів у рамках Літньої зустрічі та ідей щодо залучення до неї якомога більшої кількості членів Асоціації з регіонів.

 

Вирішили:

 

 1. Доручити Л.Млинарич розробити та розіслати електронним способом членам КР детальний план проведення Літньої зустрічі, в якому зафіксувати усі питання, що потребують уваги та конкретних рішень КР. Для погодження Радою в заочній формі.

 

Строк виконання: 5.06.2017 р.

 

 1. Доручити М.Тереховій розробити та розіслати електронним способом членам КР спонсорські пакети різного рівня задля проведення Літньої зустрічі та співпраці з Асоціацією протягом 2017 року. Для погодження Радою в заочній формі.

 

Строк виконання: 5.06.2017 р.

 

 1. Доручити виконавчому директорові Ю.Літвіновій структурувати базу контактів Асоціації з метою комунікації з групами учасників, сформованими за різними ознаками (професійною, регіональною тощо).

 

Строк виконання: 6.06.2017 р.

 

 1. Закріпити за кожним із членів КР відповідальність за особисте запрошення членів Асоціації до участі в Літній зустрічі. Для цього доручити виконавчому директорові Ю.Літвіновій здійснити розподіл та закріплення груп, що становлять базу контактів Асоціації, за кожним із членів КР, максимально враховуючи особисті зв’язки та контакти. Для погодження Радою в заочній формі.

 

Строк виконання: 6.06.2017 р.

 

 

З питання 2. Обговорення цілей  спільноти та завдань і можливих відповідальностей членів КР.

 

Заслухали виступ Голови КР Ю.Блащука. Усі присутні члени КР брали активну участь в обговоренні питання та дійшли згоди, що головна ідея діяльності Асоціації протягом 2017–2018 рр. полягає в заміні помилкового стереотипу «Нам хтось повинен» на принципово інший: «Що я можу дати?»

 

Вирішили:

 

 1. Розповсюджувати цей принцип серед Аспен-спільноти у форматі «Аспен to Аспен» або коротко «А to А» («А ти?» – фр.) та таким чином, шляхом залучення спільноти, утверджувати цінність самого аспен-руху та інтерес до нього.
 2. За присутніми членами КР закріпити кураторство та відповідальність за відповідними напрямками роботи та провести додаткові консультації з відсутніми членами КР щодо визначення їхніх зон відповідальності. По завершенні цієї роботи найближчим часом інформувати аспен-співтовариство про розподіл цих зон.
 3. Доручити відповідальному директорові Юлії Літвіновій у форматі індивідуальних зустрічей з кожним із членів КР, котрий визначився із зонами особистої відповідальності, скласти план проведення заходів, проектів, івентів тощо задля включення їх до загального Плану роботи Асоціації та ії календарного графіка.

 

Строк виконання: 1.07.2017 р.

 

 

З питання 3. Підготовка плану роботи КР, місце та графік проведення засідань.

 

Заслухали інформацію відповідального директора Юлії Літвінової та взяли до відома порядок підготовки питань та проектів рішень для обговорення КР, визначились із місцем проведення КР та погодились на періодичність засідань не рідше, ніж один раз на два тижні.

 

 

З питання 4. Різне.

 

заслухали пропозицію Андрія Клімова визначитися з датою імплементації рішення Загальних зборов Асоціації стосовно збільшення розміру членських внесків. Анатолієм Амеліним було запропоновано вважати датою збільшення суми внесків наступний день після проведення Загальних зборів, які ухвалили це рішення, тобто 28.05.2017 р. Пропозиція була винесена на голосування та підтримана усіма присутніми учасниками КР одноголосно.

 

Вирішили:

Доручити відповідальному директорові Юлії Літвіновій поінформувати учасників Асоціації про новий розмір членських внесків – 3000,00 грн на рік та проводити їх збір, починаючи з 28.05.2017 р.

 

Оскільки всі питання порядку денного засідання було розглянуто, засідання Координаційної ради Асоціації було оголошено закритим.

 

 

Twitter